I Katrineholm har politikerna tagit ett beslut om ett genusmedvetet styrsystem (år 2010). Det innebär bland annat att varje förvaltning har en processledare i jämställdhet. Information om det finns på http://www.katrineholm.se Politikerna har också skrivit under CEMR och har beslutat om en handlingsplan för jämställdhet som ska genomföras under två år (2018 – 2019).

Bildningsförvaltningen:
Det finns en processledare i jämställdhet som har till uppgift att stötta ledning, skolledare och personal i värdegrundsfrågor.
Vi arbetar med att få skolledare och likabehandlingsteam att få kunskap och verktyg för hur de ska kunna främja jämställdhet och likabehandling ur ett intersektionellt perspektiv genom direkta, riktade handledningar, riktade utbildningar om jämställdhet, diskrimineringslagen och maktstrukturer. Just nu är maskulinitet och mäns våld i fokus enligt den övergripande handlingsplanen för jämställdhet (CEMR).

Vi arbetar med att utveckla och förbättra vår rekrytering av elever till gymnasieprogram med stark dominans av det ena könet. Vi har också en genusmedveten rekrytering av personal i hela kommunen.


Kontaktperson på Bildningsförvaltningen:
Maria Evald
Maria.Evald@katrineholm.se


Bildningsförvaltningen arbetar extra mycket med följande områden: