Katrineholms kommun har undertecknat Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR 2017. Kommunen har gjort en handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR:en, ett övergripande inriktningsdokument som sträcker sig över 2018-2019. Socialnämnden har åtagit sig att arbeta särskilt med några nämndspecifika artiklar: artikel 15, artikel 17 och artikel 18.

I kommunen finns en processledare för genusmedveten styrning från varje förvaltning inkl. socialförvaltningen , som leds av en kommunstrateg för genusmedveten styrning. Syftet med arbetsgruppen att stärka och vässa kommunens arbete med genusmedveten styrning. Gruppen arbetar också med att synka kommunens arbete med jämställdhetsintegrering, diskriminerings- och arbetsmiljölag.

Socialförvaltningen har ett relationsvåldsteam som arbetar mycket aktivt utifrån artikel 22 i CEMR:en. Teamets målgrupp har under 2018 utökats även till våldsutövare och barn som har upplevt våld i nära relation. Utvecklingsarbete och implementering av CEMR-artiklarna kommer att intensifieras under hösten 2018 och följas upp årsvis.


Kontaktperson på socialförvaltningen, Katrineholms kommun:
Iréne Johansson
irene.johansson@katrineholm.se


socialförvaltningen, Katrineholms kommun arbetar extra mycket med följande områden: