Katrineholms kommun har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet – CEMR
Katrineholms kommun har en arbetsgrupp “likabehandling och genusmedveten styrning” med en processledare från varje förvaltning. Gruppens syfte är att stärka kommunens arbete med genusmedveten styrning. Gruppen arbetar också med att synkronisera kommunens arbete med jämställdhetsintegrering, diskriminerings- och arbetsmiljölag.
Katrineholms kommuns anställda får en halvdagsutbildning i vad HBTQ är. Personer som identifierar sig som HBTQ ska få likvärdigt bemötande i kontakten med kommunens alla verksamheter.


Kontaktperson på Katrineholms kommun vård- och omsorgsförvaltningen:
Johanna Flood, utredare
johanna.flood@katrineholm.se


Katrineholms kommun vård- och omsorgsförvaltningen arbetar extra mycket med följande områden: