Den 20 november 2018 genomförde regionförbundet och länsstyrelsen ett halvdagsseminarium i Katrineholm på temat praktiskt jämställdhetsarbete. Deltagarna fick lyssna till inspirationsföreläsningar av Åsa Thörne Adrianzon från Jönköpings kommun och Irja Berntsson från Fabrik 5. Malin Stenman från länsstyrelsen presenterade resultaten från en genomförd enkätundersökning med efterföljande kommunbesök gällande jämställdhetsintegrering i länets kommuner. Avslutningsvis presenterade både regionförbundet och länsstyrelsen några av de praktiska verktyg som de erbjuder.

Presentationer från konferensen:

Inbjudan – Hur tar vi jämställdhetsarbetet vidare

Aktiva åtgärder mot diskrimingering, med ett intersektionellt perspektiv – Irja Berntsson, Fabrik 5

Mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun – Åsa Thörne Adrianzon, Jönköpings kommun

Nuläge, utmaningar och möjligheter för arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanland utifrån enkäter och kommunbesök – Malin Stenman, Länsstyrelsen i Södermanlands län