JÄ

Seminariet ”Hur tar vi jämställdhetsarbetet vidare?”

Den 20 november 2018 genomförde regionförbundet och länsstyrelsen ett halvdagsseminarium i Katrineholm på temat praktiskt jämställdhetsarbete. Deltagarna fick lyssna till inspirationsföreläsningar av Åsa Thörne Adrianzon från Jönköpings kommun och Irja Berntsson från Fabrik 5. Malin Stenman från länsstyrelsen presenterade resultaten från en genomförd enkätundersökning med efterföljande kommunbesök gällande jämställdhetsintegrering i länets kommuner. Avslutningsvis presenterade både regionförbundet och länsstyrelsen några av de praktiska verktyg som de erbjuder.

Presentationer från konferensen:

Inbjudan – Hur tar vi jämställdhetsarbetet vidare

Aktiva åtgärder mot diskrimingering, med ett intersektionellt perspektiv - Irja Berntsson, Fabrik 5

Mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun - Åsa Thörne Adrianzon, Jönköpings kommun

Nuläge, utmaningar och möjligheter för arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanland utifrån enkäter och kommunbesök - Malin Stenman, Länsstyrelsen i Södermanlands län

 


Katrineholms kommun, Socialförvaltningen

Katrineholms kommun har undertecknat Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR 2017. Kommunen har gjort en handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR:en, ett övergripande inriktningsdokument som sträcker sig över 2018-2019. Socialnämnden har åtagit sig att arbeta särskilt med några nämndspecifika artiklar: artikel 15, artikel 17 och artikel 18.

I kommunen finns en processledare för genusmedveten styrning från varje förvaltning inkl. socialförvaltningen , som leds av en kommunstrateg för genusmedveten styrning. Syftet med arbetsgruppen att stärka och vässa kommunens arbete med genusmedveten styrning. Gruppen arbetar också med att synka kommunens arbete med jämställdhetsintegrering, diskriminerings- och arbetsmiljölag.

Socialförvaltningen har ett relationsvåldsteam som arbetar mycket aktivt utifrån artikel 22 i CEMR:en. Teamets målgrupp har under 2018 utökats även till våldsutövare och barn som har upplevt våld i nära relation. Utvecklingsarbete och implementering av CEMR-artiklarna kommer att intensifieras under hösten 2018 och följas upp årsvis.


Kontaktperson på socialförvaltningen, Katrineholms kommun:
Iréne Johansson
irene.johansson@katrineholm.se


socialförvaltningen, Katrineholms kommun arbetar extra mycket med följande områden:


Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen

I Katrineholm har politikerna tagit ett beslut om ett genusmedvetet styrsystem (år 2010). Det innebär bland annat att varje förvaltning har en processledare i jämställdhet. Information om det finns på http://www.katrineholm.se Politikerna har också skrivit under CEMR och har beslutat om en handlingsplan för jämställdhet som ska genomföras under två år (2018 - 2019).

Bildningsförvaltningen:
Det finns en processledare i jämställdhet som har till uppgift att stötta ledning, skolledare och personal i värdegrundsfrågor.
Vi arbetar med att få skolledare och likabehandlingsteam att få kunskap och verktyg för hur de ska kunna främja jämställdhet och likabehandling ur ett intersektionellt perspektiv genom direkta, riktade handledningar, riktade utbildningar om jämställdhet, diskrimineringslagen och maktstrukturer. Just nu är maskulinitet och mäns våld i fokus enligt den övergripande handlingsplanen för jämställdhet (CEMR).

Vi arbetar med att utveckla och förbättra vår rekrytering av elever till gymnasieprogram med stark dominans av det ena könet. Vi har också en genusmedveten rekrytering av personal i hela kommunen.


Kontaktperson på Bildningsförvaltningen:
Maria Evald
Maria.Evald@katrineholm.se


Bildningsförvaltningen arbetar extra mycket med följande områden:


Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen

Katrineholms kommun har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet - CEMR
Katrineholms kommun har en arbetsgrupp "likabehandling och genusmedveten styrning" med en processledare från varje förvaltning. Gruppens syfte är att stärka kommunens arbete med genusmedveten styrning. Gruppen arbetar också med att synkronisera kommunens arbete med jämställdhetsintegrering, diskriminerings- och arbetsmiljölag.
Katrineholms kommuns anställda får en halvdagsutbildning i vad HBTQ är. Personer som identifierar sig som HBTQ ska få likvärdigt bemötande i kontakten med kommunens alla verksamheter.


Kontaktperson på Katrineholms kommun vård- och omsorgsförvaltningen:
Johanna Flood, utredare
johanna.flood@katrineholm.se


Katrineholms kommun vård- och omsorgsförvaltningen arbetar extra mycket med följande områden:


Jä

Lanseringskonferensen ”Ett jämställt Sörmland”

Den 23 maj 2018 genomfördes lanseringskonferensen ”Ett jämställt Sörmland” i Katrineholm med ett sextiotal deltagare från kommuner, landsting och andra organisationer i länet. Deltagarna fick bland annat lyssna till inspirationsföreläsningar av Ida Östensson från Make Equal respektive Shanga Aziz från Locker Room Talk och länsstrategin för jämställdhet, kommunikationsmaterialet JÄ! samt anslutningssystemet ”Ett jämställt Sörmland” lanserades.

Dagen modererades av Johanna Lundin från Equalate.

Presentationer från konferensen:

Inbjudan – Ett jämställt Sörmland

JÄ! - Camilla Neudorfer

Det finns inga tjejer som vill åka skateboard - Ida Östensson, Make Equal

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland - Malin Stenman, Länsstyrelsen i Södermanlands län