Om JÄ!

JÄ!

I början av 2016 gick ett regeringsuppdrag ut till alla regionalt tillväxtansvariga i Sverige som gav oss möjlighet att starta regionala projekt för att främja jämställd regional tillväxt.

I Sörmland föll valet på att arbeta fram ett sätt att kommunicera nyttan med att jobba med jämställdhet i regionen. Resultatet av detta projekt är JÄ!

JÄ!-materialet fokuserar på att lyfta vinsterna med att arbeta med jämställdhet, både lokalt och regionalt, i offentliga sektorn, privata näringslivet och ideella sektorn. Materialet lyfter aspekter som exempelvis möjligheten att öka vinsten i företag via en jämställd ledning och arbetsstyrka, och tar itu med myter som att tillväxtviljan är olika beroende på företagsledningens kön.

Materialet innehåller en rad olika moduler för att kunna anpassas till just era specifika förutsättningar, välj och vraka gärna bland de olika delarna!

Ladda ner verktyg
JÄ!