Kontakt

Kontaktuppgifter

Vi som står bakom denna sida är Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland. Vi har båda i uppdrag att arbeta med jämställdhet regionalt, men på lite olika sätt. Länsstyrelsen ska arbeta strategiskt och samordnande, stödjande och uppföljande med jämställdhet i länet för att de nationella jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag och vi ska bli ett mer jämställt län. Den huvudsakliga strategin är jämställdhetsintegrering och stor vikt ligger på länets regionala förutsättningar och behov. Målgruppen är kommuner, andra statliga myndigheter, landsting och civilsamhälle.

Regionförbundets uppdrag handlar om att arbeta för ökad jämställd tillväxt i regionen för att öka attraktivitet och tillväxt och bidra till en region där fler vill arbeta, bo, driva företag och trivs. Den huvudsakliga målgruppen är Regionförbundets medlemmar, företag, företagsfrämjande aktörer och projektägare.

Vi är tillsammans övertygade om att arbetet för jämställdhet i länet behöver drivas gemensamt och i samverkan. Ju fler som gör något för ökad jämställdhet, desto bättre. Vi träffas regelbundet för avstämningar och har även nätverket JämKom gemensamt. I JämKom deltar personer som arbetar med jämställdhet i kommuner, ideell sektor och myndigheter.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Malin

Malin Stenman

Särskilt sakkunnig i jämställdhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tel: 010–223 43 96
Epost: malin.stenman@lansstyrelsen.se

Camilla

Camilla Neudorfer

Strateg i jämställdhet
Regionförbundet Sörmland

Tel: 070-673 80 90
Epost: camilla.neudorfer@region.sormland.se