VIP

Om VIP

Bli en VIP-medlem i vår jämställdhetssatsning!

I Sörmland vill vi jobba tillsammans för att uppnå våra gemensamma mål för jämställdhet i länet. Vi tror på att vi enbart kan lyckas ta Sörmland framåt i jämställdhetsfrågan om alla drar sitt strå till stacken samtidigt som vi kan hjälpa och ta inspiration av varandra.

Det är syftet med EttJämställdSörmland-VIP – att dela med sig av sina utmaningar, framgångsfaktorer och satsningar och samtidigt få möjlighet att få hjälp, stöd och inspiration av andra. Som VIP delar ni med er av hur ni jobbar med jämställdhet och hur arbetet går för er. Andra organisationer gör samma sak och på så sätt skapar vi en plattform där vi kan hitta varandra. Plattformen kommer även förse er med grundläggande information, tips och vägledning för att ta er vidare i ert arbete. Läs mer om vad som ingår i att bli VIP under fliken Bli VIP!

I grunden för en anslutning till vår VIP-satsning ligger vår gemensamma länsstrategi för jämställdhet, där regeringens jämställdhetspolitiska mål har tolkats och prioriterats utifrån Sörmlands specifika förutsättningar och behov. Som VIP ställer ni er bakom våra gemensamma mål för länets jämställdhetsarbete och blir del av Sörmlands samlade arbete för ett mer jämställt län!