VIP

Bli VIP

Som EttJämställtSörmland-VIP får du förstahands-tillgång och info om jämställdhetsarbetet i Sörmland som sker på regional nivå, men även arbete som sker hos andra VIP-medlemmar. Ni får även direkt kontakt med jämställdhetsspecialister från Regionförbundet och/eller Länsstyrelsen och tillgång till metodstöd i mån av tid.

VIP-medlemmar får information och inbjudningar till jämställdhets-event i regionen samt är första målgrupp för nyheter inom jämställdhetsarbetet i Sörmland.

Anslutningen innebär att ni ställer er bakom länsstrategin för jämställdhet och delar med er av det arbetet ni gör i er organisation för att stärka jämställdheten. Dessa insatser kan variera stort i utseende och bredd, beroende på var just ni befinner er i ert arbete. Det finns inga krav på vad dessa insatser ska innehålla, förutom att det ska finnas en vilja att tillsammans med oss och resten av Sörmland fortsatt vilja utveckla och driva jämställdhetsarbetet framåt, stort som smått.

Vill ni bidra till arbetet så fyll i formuläret nedan och bli medlem i EttJämställtSörmland-VIP!